вторник, 9 декабря 2008 г.

Küsimused

Teema: Renessanss

1. Mida tähendab tõlkes sõna renessanss?
2. Millise Euroopa piirkonnaga on peamiselt seotud muusika areng renessansiajastul?
3. Mida tähendab mõiste cantus firmus?
4. Mis pillid olid renessansiajal valdavad?
5. Mida tähendab mõiste a cappella?
6. Mis on protestantism?
7. Milline oli humanistlik iluideaal?
8. Mis on polüfoonia?
9. Milline on Martin Lutheri osa protestantismi ja protestantliku kirikumuusika tekkimises?

Renessanss