четверг, 25 сентября 2008 г.

вторник, 23 сентября 2008 г.

пятница, 12 сентября 2008 г.

среда, 10 сентября 2008 г.

Sissejuhatus

Kui vana on muusika?Muusika nagu teisedki kunstid on inimese loomulik eneseväljenduse vahend.
Muusika on ka suhtlemisvahend, sest enamasti on olemas see, kelle poole pöördutakse. Igasugune suhtlemine toimub märkide abil ja märgisüsteeme nimetatakse keelteks. Niisiis muusika üks keeltest, mida inimene kasutab.
Kõrgemate jõudedega suhtlemiseks on inimene vajanud rituaalide keelt.
Muidugi muusika läbi aegade väljendanud ka inimlikke tundeid ja püüdnud neid äratada. Kütid ja sõdurid on ajast aega laulnud, tantsinud ja pille mänginud vapruse õhutamiseks ja hirmu ületamiseks.
Muusika on rituaalse suhtlemise keel ja muudab ka inimestevahelise suhtlemise omamoodi rituaaliks.